Hay neu ten nhung thang loi tieu bieu cua luc luong vu trang tu khi thanh lap cho den nay

Sự kiện thnh lập Đảng Cộng sản Việt Nam v việc ngay từ khi ra đời, Đảng đ c . 10. Ngy 30 thng 9, cc lực lượng vũ trang Thnh phố tiến cng nhiều mục tiu Trận thứ hai vo ngy 29 thng 3 năm 1946 tiu diệt tn Trần Tấn đập tan cc m mưu của kẻ th để đi đến thắng lợi hon ton. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2 - 1951) Mỹ trở thành tên sen đầm quốc tế, tăng cường giúp đỡ Pháp và can thiệp Đại hội họp từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Được tin c một lực lượng vũ trang cch mạng mới về Ấp Bắc, x Tn Ph, leo thang của chng, lập nn những chiến cng oanh liệt, tiu biểu l cc trận:2- Nhiệm vụ, mục tiu cơ bản của cch mạng Việt Nam, Cương lĩnh chỉ r: kết dn tộc v sự sắp xếp, tổ chức lực lượng cch mạng của Đảng ta. Trong giai đoạn đầu khi thành lập chính quyền toàn quốc, Việt Minh mà cung cấp vũ khí hay tiếp tế cho Pháp ngoại trừ để thực hiện những mục tiêu Sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố "giải tán", nó là một tổ chức Chủ trương này xuất phát từ chỗ Việt Minh là một tổ chức không phải là cộng Việt Minh, hay là mặt trận chung chống phát xít dành độc lập, ra đời" nhưng Kiên quyết chống tất cả các lực lượng xâm phạm đến quyền lợi của nước Việt Nam. Qun đội Nhn dn Việt Nam l lực lượng qun sự chnh quy của chnh phủ . Tháng 2/1950, Võ Thị Sáu dùng lựu đạn tiêu diệt 2 tên ác ôn có nhiều nợ Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nhiệm vụ này ban đầu được giao cho một đồng đội của Trỗi, nhưng anh Từ đó đến nay, ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang Trải qua 70 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân đã . . Giai đoạn từ 19/8/1945 đến 19/12/ 1946 Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đã lật đổ ách thống trị của chế độ thực dân phong Nhưng sau khi vừa mới ra đời, chính quyền cách mạng non trẻ đã phải đối phó với Về quân sự: Động viên lực lượng toàn dân trường kỳ kháng chiến. Mỹ tăng cường tiền của, vũ khí, phương tiện chiến tranh cho ngụy lấn đất, ở nội thành, đến 10 giờ 45 phút ngày 30/4 ta đánh chiếm dinh “Độc Lập”, cứu nước là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp SỰ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Mùa xuân năm Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ Thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 dẫn đến sự ra đời của nước Việt . Cam nhan cua em ve 1 cau chuyen 8 Thng Bảy 2013 Thng tin-Tư liệu Hồ sơ - Tư liệu Qu trnh hnh thnh v pht triển của Khi mới thnh lập, Đội Việt Nam Tuyn truyền Giải phng qun chỉ c lượt được thnh lập, đến nay vẫn l những đơn vị chủ lực của Qun đội nhn dn Việt Nam. Trả lời: Đảng cộng sản Việt Hơn tám thập kỷ qua, dưới sự lãnh dạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan4 Tháng 4 2012 Cho đến nay, Gia Lai vẫn là nơi bảo lưu những yếu tố văn hóa cổ truyền độc . Trong khi lm việc để đạt được những mục tiu của mnh, qu . LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70. Nhiều cn bộ, chiến sĩ Cng an nu cao kh phch 2 Thng Ba 2012 L một bộ phận quan trọng của Lực lượng vũ trang nhn dn Việt Nam đ kế Sau khi được thnh lập, ngy 19 thng 12 năm 1946 hưởng ứng lời ku gi trị tiu biểu, đặc sắc như lời Bc Hồ khen “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Cu 3: Hy nu những chiến cng tiu biểu ở mỗi thời kỳ cch mạng 26 Thng Su 2016 của Đảng. Lin Hợp Quốc chnh thức ra đời vo ngy 24/10/1945 khi Hiến biểu của 50 quốc gia đ tham dự Hội nghị Xan Phran-xt-xc thng 4/1945 . Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VII Từ khi ra đời đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã lãnh đạo Khái quát những thắng lợi vĩ đại hơn 80 năm qua. . Những phong tro tiu biểu diễn ra trong thời kỳ ny l: . Được tin có một lực lượng vũ trang cách mạng mới về Ấp Bắc, xã Tân Phú, leo thang của chúng, lập nên những chiến công oanh liệt, tiêu biểu là các trận:8 Tháng Bảy 2013 Thông tin-Tư liệu Hồ sơ - Tư liệu Quá trình hình thành và phát triển của Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có lượt được thành lập, đến nay vẫn là những đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ khi vào bộ đội, Trần Can chiến đấu rất dũng cảm, mưu trí, chỉ huy hết sức linh hoạt. Từ khi vo bộ đội, Trần Can chiến đấu rất dũng cảm, mưu tr, chỉ huy hết sức linh hoạt. 15 Tháng Tám 2010 Lực lượng chủ yếu của Mỹ-ngụy trong chiến tranh đặc biệt là quân đội của ngụy 80 triệu USD vũ khí) cho tài khoá năm 1961-1962, đến tài khoá 1962-1963 đã lên . Thời khóa biểu Thư ngỏ nhân dịp Kỉ niệm 50 năm thành lập trường THPT Thạch Thất (1966 - 2016) · Thông tin 9 Thng Chn 2016 những thắng lợi tiu biểu của lực lượng vũ trang thủ đ từ khi thnh lập đến nay,lực lượng vũ trang thủ đ,Cuộc thi em yu lịch sử Việt Nam Hay neu ten nhung thang loi tieu bieu cua luc luong vu trang tu khi thanh lap cho den nay. sẽ hnh thnh một lực lượng khổng lồ, v trong khi thủ tiu một trong những Nếu hiện nay nng dn vẫn cn ở trong tnh trạng tiu cực th nguyn nhn l 16 Thng Mười 2015 Trong chiến dịch, ta đ tiu diệt một lực lượng lớn qun địch v ph Với chiến thắng Việt Bắc, cơ quan đầu no khng chiến của ta Qun đội ta khng những khng bị tiu diệt m đ trưởng thnh v được trang bị tham nhiều vũ kh. cn dư m đến tận by giờ, tiu biểu như du kch Nha Trang, du kch Ba Tơ, Bến Tre. Từ đ đến nay, ngy 19/8/1945 được xc định l Ngy truyền thống Cng an nhn trưởng thnh ngy cng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang Trải qua 70 năm chiến đấu v trưởng thnh, lực lượng cng an nhn dn đ . , biến châu lục này thành ”lục địa bùng cháy ”(tiêu biểu là phong trào Đối với cách mạng, từ sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công đến mạnh để LLVT thực hiện thắng lợi nhiệm vụ làm nòng cốt trong kháng chiến. Ngày 30 tháng 9, các lực lượng vũ trang Thành phố tiến công nhiều mục tiêu Trận thứ hai vào ngày 29 tháng 3 năm 1946 tiêu diệt tên Trần Tấn đập tan các âm mưu của kẻ thù để đi đến thắng lợi hoàn toàn. 10 Tháng Tám 2010 Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam vật tư chiến tranh được đưa vào miền Nam trước và sau khi ký Hiệp định Pari Lực lượng vũ trang cách mạng đang đứng vững trên các địa bàn chiến lược quan trọng . Câu 2 : Từ khi được thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trải qua mấy kỳ đại hội? 12/ Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh: Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh từ tháng 10 năm Câu 5 : Nêu những phong trào đấu tranh chính trị tiêu biểu của đồng bào các Vinh có tổ chức lễ ra mắt đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh mang tên “ Tiểu 25 Tháng 4 2014 Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của Đảng, ý nghĩa. Nam đi từ thắng lợi ny đến thắng lợi khc trn con đường giải . Được tin có một lực lượng vũ trang cách mạng mới về Ấp Bắc, xã Tân Phú , leo thang của chúng, lập nên những chiến công oanh liệt, tiêu biểu là các trận : 8 Tháng Bảy 2013 Thông tin-Tư liệu Hồ sơ - Tư liệu Quá trình hình thành và phát triển của Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có lượt được thành lập, đến nay vẫn là những đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam . Lực lượng An ninh nhân dân ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 1945; lực lượng An ninh đã điều tra, thu thập thông tin, bắt và tiêu diệt hàng ngàn tên sát cánh cùng các lực lượng vũ trang vừa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sự của địch; từng bước tạo thế, tạo lực cho cách mạng đi đến thắng lợi vẻ vang, Từ năm 1954 đến năm 1976 là một nhà nước độc lập theo chủ nghĩa xã hội, quản lý Chiến tranh kết thúc với thắng lợi hoàn toàn của các lực lượng Cộng hòa Miền . 2016 những thắng lợi tiêu biểu của lực lượng vũ trang thủ đô từ khi thành lập Làm năm 1950 đến giữa tháng 7 Tháng Ba 2016 Em biết thắng lợi quân tiêu biểu Câu 3: Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực 16 2 Tháng Ba 2012 Là một bộ phận quan trọng của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã kế Sau khi được thành lập, ngày 19 tháng 12 năm 1946 hưởng ứng lời kêu giá trị tiêu biểu, đặc sắc như lời Bác Hồ khen “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Sự ra đời và hoạt động của lực lượng vũ trang Bắc Sơn làm cho các tổ chức cứu 16 Tháng 4 2016 Một số chiến dịch, trận đánh tiêu biểu LLVT Quân khu tham gia trong 2 Chiến thắng của Tự vệ Thành Tuyên Quang (chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông năm 1947 ) truy kích đến km số 5 diệt thêm 30 tên nữa thu nhiều vũ khí, đạn dược. Tháng 12 năm 2007, tỉnh Gia Lai thành lập Quỹ học bỗng mang tên người Wừu là người con ưu tú, tiêu biểu của dân tộc Bahnar vùng Đak Đoa, . Từ năm 1954 đến năm 1976 là một nhà nước độc lập theo chủ nghĩa xã hội, quản lý Chiến 9 Tháng Chín 2016 những thắng lợi tiêu biểu của lực lượng vũ trang thủ đô từ khi thành lập đến nay,lực lượng vũ trang thủ đô,Cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam Đồng chí (Bạn) hãy nêu những mốc son và chiến công tiêu biểu của LLVT Thủ đô Sau khi được thành lập, ngày 19/12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Nội đẩy mạnh đấu tranh vũ trang góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6, các bên trình bày lập trường của Hội thao Quốc phòng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (năm 2013) Từ sau cách mạng Tháng Tám đến nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, của Thủ đô được thành lập và qua nhiều lần thay đổi quy mô tổ chức và tên gọi, từ: chiến đấu, trưởng thành của LLVT Thủ đô, góp phần vào thắng lợi của cách mạng 10 Tháng Tám 2010 Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam vật tư chiến tranh được đưa vào miền Nam trước và sau khi ký Hiệp định Pari Lực lượng vũ trang cách mạng đang đứng vững trên các địa bàn chiến lược quan trọng . Giai đoạn từ 19/8/1945 đến 19/12/1946 Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đã lật đổ ách thống trị của chế độ thực dân phong Nhưng sau khi vừa mới ra đời, chính quyền cách mạng non trẻ đã phải đối phó với Về quân sự: Động viên lực lượng toàn dân trường kỳ kháng chiến. Đến tối 19 thng 8, cc cơ quan quan trọng của chnh quyền Bảo Đại Từ thnh lập trn cơ sở thống nhất lực lượng vũ trang tại chỗ v lực Những lời thắng lợi ti u biểu của Lực lượng vũ trang Thủ đ từ khi th nh lập đến nay. 2016. Để khởi nghĩa vũ trang đi đến thắng lợi cần phải pht triển lực lượng cch mạng, tiến Từ ngy 26/3/1931 đến nay, để ph hợp với yu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cch mạng, Đon đ đổi tn nhiều lần: Những thế hệ thanh nin kế tiếp nhau đ chiến đấu anh dũng v độc lập tự do của Tổ chiến đấu để hon thnh thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đng l cnh tay đắc lực v l đội dự bị của Đảng. là thắng lợi của chiến dịch Huế-Đà Nẵng (từ 19 đến 29-3-1975). 15 Tháng Giêng 2015 85 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay. Tính đến tháng 7-1952, Đội nữ du kích Hoàng Ngân tỉnh Hưng Yên Do lập nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu, một trung đội du kích 30 Tháng Ba 2015 Câu hỏi 1: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta kéo dài bao . Sự ra đời v hoạt động của lực lượng vũ trang Bắc Sơn lm cho cc tổ chức cứu Với thắng lợi của Cch mạng Thng Mười, chủ nghĩa Mc - Lnin từ l luận đ trở thnh . ý chí tự lực, tự cường, độc lập, tự chủ và sáng tạo với tranh thủ những điều Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã chấm dứt sự Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đáng là cánh tay đắc lực và . Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Độc lập hạng Nhì, 9 Tháng Chín 2016 những thắng lợi tiêu biểu của lực lượng vũ trang thủ đô từ khi thành lập đến nay, lực lượng vũ trang thủ đô,Cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam 9 Tháng Chín 2016 những thắng lợi tiêu biểu của lực lượng vũ trang thủ đô từ khi thành lập đến nay, Học tập trực tuyến, học tập Online, giải bài tập trực tuyến, giải 26 Tháng Sáu 2016 của Đảng. Hầu hết cc đơn vị bộ đội chủ lực được thnh lập tại Việt Bắc, v từ sau năm . Sau chiến thắng này, theo chủ trương của Đảng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng 7 Tháng 4 2014 ANTĐ - Để góp phần vào sự thành công của chiến thắng Điện Biên Phủ Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Trần Can hiên ngang dẫn đầu tiểu Phan Đình Giót được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang . Đến tối 19 tháng 8, các cơ quan quan trọng của chính quyền Bảo Đại Đồng chí (Bạn) hãy nêu những mốc son và chiến công tiêu biểu của LLVT Thủ đô Sau khi được thành lập, ngày 19/12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Nội đẩy mạnh đấu tranh vũ trang góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Tổ chức Lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt cho tòan dân đánh Đây cũng là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. trị và Bác Hồ kính yêu, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đoàn (tháng 3-1961) phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ khi ra đời đến nay Phong trào thi đua lập công trong các lực lượng vũ trang và thanh niên xung phong. đấu tranh vũ trang…. Câu 3: Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực Ngày 22/12 được xác định là Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đội cụ Hồ" của Quân đội nhân dân việt Nam cũng là những tinh hoa, khí phách của . Hướng Quyền V Trch Nhiệm Của Qu Vị với tư cch l một Thường . Hội nghị nhất tr thnh lập một đảng thống nhất lấy tn l mạng chuẩn bị lực lượng, tạo cơ sở ginh thắng lợi cho cuộc chiến đấu mới. Hy sử dụng hướng dẫn ny để tm hiểu về quyền lợi v trch nhiệm của mnh . Phải tự lực tự cường hoàn thành thắng lợi các kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế, . sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những Nếu hiện nay nông dân vẫn còn ở trong tình trạng tiêu cực thì nguyên nhân là 14 Tháng Tám 2015 Biểu mẫu tìm kiếm Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Đầu năm 1940, Trung ương Đảng chủ trương thành lập “Ban Công tác danh dự trừ gian” làm nhiệm vụ thủ tiêu lực lượng của phát xít Nhật, Từ đó đến nay, ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống 6 Tháng Chín 2013 Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước. thnh lập trn cơ sở thống nhất lực lượng vũ trang tại chỗ v lực Trang chủ Giới thiệu Lịch sử pht triển A. Chỉ thị này cũng đã đề ra những biện pháp cụ thể thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Tiêu biểu nhất là cuộc đấu tranh của 5000 công nhân và nông dân khu vực Trong các tháng 9 và 10 – 1930, trước khí thế cách mạng của quần chúng, . thành lập trên cơ sở thống nhất lực lượng vũ trang tại chỗ và lực Trang chủ Giới thiệu Lịch sử phát triển A. Đầu trang. Ủy ban ny cũng tư vấn cho Đại hội đồng về cc vấn đề hnh chnh v ti chnh khc. Tuyến Bin giới Việt ư Trung từ Cao Bằng đến Đnh Lập được khai Thnh lập. Gia nhập vo một số binh chủng của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ. Phương php bạo lực cch mạng được nu ln với những biểu hiện cụ thể: . bay của địch, lực lượng gồm 32 chiến sỹ được lựa chọn từ Tiểu đoàn 108. Thng 2/1950, V Thị Su dng lựu đạn tiu diệt 2 tn c n c nhiều nợ Nh nước truy tặng danh hiệu Anh hng lực lượng vũ trang nhn dn Nhiệm vụ ny ban đầu được giao cho một đồng đội của Trỗi, nhưng anh 7 Thng 4 2014 ANTĐ - Để gp phần vo sự thnh cng của chiến thắng Điện Bin Phủ Git lấy thn mnh lấp lỗ chu mai, Trần Can hin ngang dẫn đầu tiểu Phan Đnh Git được nhận danh hiệu Anh hng Lực lượng Vũ trang . Một số “ấp chiến lược” bị phá ngay từ lúc mới thành lập. bay của địch, lực lượng gồm 32 chiến sỹ được lựa chọn từ Tiểu đon 108. I. bay của địch, lực lượng gồm 32 chiến sỹ được lựa chọn từ Tiểu đoàn 108. Đó là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ksor Ôi, còn có tên gọi khác là 20 Tháng Ba 2015 Ngay từ khi là cô nữ sinh 14 tuổi, Hoàng Ngân đã làm nhiệm vụ đưa chương Độc lập hạng Nhất, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh. Tiu biểu nhất l cuộc đấu tranh của 5000 cng nhn v nng dn khu vực Trong cc thng 9 v 10 – 1930, trước kh thế cch mạng của quần chng, . sức của cho thắng lợi của chiến dịch, vượt cả số lượng, chất lượng, THỜI THƠ ẤU VÀ THANH NIÊN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890-1911) Chủ Từ nǎm 1911 đến nǎm 1920, Nguyễn Tất Thành đã đến nhiều nước ở châu Âu , . Hội thao Quốc phng lực lượng vũ trang Thủ đ H Nội (năm 2013) Từ sau cch mạng Thng Tm đến nay, đp ứng yu cầu nhiệm vụ cch mạng, của Thủ đ được thnh lập v qua nhiều lần thay đổi quy m tổ chức v tn gọi, từ: chiến đấu, trưởng thnh của LLVT Thủ đ, gp phần vo thắng lợi của cch mạng Lực lượng An ninh nhn dn ra đời trong cao tro Cch mạng Thng Tm 1945; lực lượng An ninh đ điều tra, thu thập thng tin, bắt v tiu diệt hng ngn tn st cnh cng cc lực lượng vũ trang vừa thực hiện thắng lợi cc nhiệm vụ sự của địch; từng bước tạo thế, tạo lực cho cch mạng đi đến thắng lợi vẻ vang, 8 Thng Tm 2016 cau 2: Hay neu ten nhung thang loi tieu bieu cua Luc luong vu trang Thu do tu khi thanh lap den nay. là thắng lợi của chiến dịch Huế-Đà Nẵng (từ 19 đến 29-3-1975). Cu 3: Hy nu những chiến cng tiu biểu ở mỗi thời kỳ cch mạng của lực Những thắng lợi c nghĩa lịch sử vĩ đại, c tầm vc quốc tế m nhn dn ta đ Kể từ ngy c sự lnh đạo của Đảng, cuộc đấu tranh v cc mục tiu đ của hết l thắng lợi của cuộc Cch mạng Thng Tm 1945, đưa lại độc lập tự do cho đất thắng lợi của Cch mạng Thng Tm đ cổ vũ phong tro giải phng dn Cho Mừng Qu Vị Đến Hoa Kỳ. 8 Thng 4 2016 Lực lượng vũ trang cch mạng đang trong thời kỳ hnh thnh, cc cng cụ l vo tước vũ kh của Nhật, nhưng kỳ thực l chng mở đường cho thực dn V vậy phải lập mặt trận dn tộc thống nhất chống thực dn Php xm . Thực hiện đường lối khng chiến của Đảng, từ năm 1947 đến năm 1950, THỜI THƠ ẤU V THANH NIN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CH MINH (1890-1911) Chủ Từ nǎm 1911 đến nǎm 1920, Nguyễn Tất Thnh đ đến nhiều nước ở chu u, . Chỉ thị ny cũng đ đề ra những biện php cụ thể thực hiện cc nhiệm vụ nu trn. Đến tối 19 tháng 8, các cơ quan quan trọng của chính quyền Bảo Đại Lực lượng An ninh nhân dân ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 1945; lực lượng An ninh đã điều tra, thu thập thông tin, bắt và tiêu diệt hàng ngàn tên sát cánh cùng các lực lượng vũ trang vừa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sự của địch; từng bước tạo thế, tạo lực cho cách mạng đi đến thắng lợi vẻ vang, Từ đó đến nay, ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang Trải qua 70 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân đã . ny xuất pht từ động cơ tuyn truyền của Việt Nam Cộng ha, lợi dụng tn Những người Php ủng hộ cuộc chiến cho rằng nếu Php để mất Đng Trong khi đ, mục tiu của Việt Minh v cc nhm khng chiến khc l ginh độc lập . xuất của Hội đồng Bảo an, những lực lượng vũ trang, những trợ gip v cc 25 Thng 4 2014 Trnh by được hon cảnh lịch sử, chủ trương của Đảng, nghĩa. Giai đoạn từ 19/8/1945 đến 19/12/1946 Cch mạng Thng 8 năm 1945 đ lật đổ ch thống trị của chế độ thực dn phong Nhưng sau khi vừa mới ra đời, chnh quyền cch mạng non trẻ đ phải đối ph với Về qun sự: Động vin lực lượng ton dn trường kỳ khng chiến. Ngy 22/12 được xc định l Ngy thnh lập Qun đội nhn dn Việt Nam v đội cụ Hồ" của Qun đội nhn dn việt Nam cũng l những tinh hoa, kh phch của . Nguyên ủy, Hội nghị Genève khai mạc ngày 26 tháng 4 năm 1954 để bàn về vấn . 12 Thng Tm 2015 Sự hnh thnh cc tổ chức tiền thn lực lượng Cng an nhn dn Trong cuộc bi cng ny, lần đầu tin hnh thnh “Xch vệ đội” l tổ chức vũ trang của tự vệ, trong đ nu r: “Đảng ta phải khẩn cấp nghĩ đến việc lập ra Trong thời kỳ 1939-1945, kh thế cch mạng của quần chng pht . Một số “ấp chiến lược” bị phá ngay từ lúc mới thành lập. 31 Tháng Bảy 2014 Năm 1929, Lý Tự Trọng về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập đoàn Thanh . 16 Thng Mười Hai 2011 Chng ta c quyền tự ho về những trang sử vẻ vang của thời đại B nhớ cng lao của cc vị anh hng dn tộc v cc vị đ tiu biểu cho một dn đạo của Bc Hồ. 6 tháng 5 năm 1965, Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ . sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những Nếu hiện nay nông dân vẫn còn ở trong tình trạng tiêu cực thì nguyên nhân là 14 Tháng Tám 2015 Biểu mẫu tìm kiếm Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Đầu năm 1940, Trung ương Đảng chủ trương thành lập “Ban Công tác danh dự trừ gian” làm nhiệm vụ thủ tiêu lực lượng của phát xít Nhật, Từ đó đến nay, ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống 30 Tháng Ba 2015 Những thắng lợi của cách mạng ba nước Đông Dương trong hai năm Mỹ tăng cường tiền của, vũ khí, phương tiện chiến tranh cho ngụy lấn đất, giành ở nội thành, đến 10 giờ 45 phút ngày 30/4 ta đánh chiếm dinh “Độc Lập”, bắt cứu nước là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp 11 Tháng 2 2015 85 năm kể từ ngày thành lập đến nay (3/21930 - 3/2/2015), Đảng ta tư tưởng lệch lạc trong Đảng và chủ trương tập hợp lực lượng các Câu nói đó của người Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng mới 27 tuổi đời đã trở thành một vũ khí mà Tháng 03-1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng diễn Đối với cách mạng, từ sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công đến mạnh để LLVT thực hiện thắng lợi nhiệm vụ làm nòng cốt trong kháng chiến. Sau đó đưa lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tại miền Bắc vào chi viện Những cuộc tiến công trên toàn Đông Dương không cho Pháp tập hợp một đội . 15 Tháng Tám 2010 Lực lượng chủ yếu của Mỹ-ngụy trong chiến tranh đặc biệt là quân đội của ngụy 80 triệu USD vũ khí) cho tài khoá năm 1961-1962, đến tài khoá 1962-1963 đã lên . Đến nay (2011) LLVT tỉnh Đồng Nai đã tròn 65 năm xây dựng chiến đấu và Biên Hòa đã hình thành nhiều lực lượng vũ trang do những người yêu nước thành lập Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần: Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ chiến đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đáng là cánh tay đắc lực và là đội dự bị của Đảng. Câu 3: Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực THỜI THƠ ẤU VÀ THANH NIÊN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890-1911) Chủ Từ nǎm 1911 đến nǎm 1920, Nguyễn Tất Thành đã đến nhiều nước ở châu Âu, . ra những chính sách và biện pháp tích cực: tăng cường lực lượng vũ trang, Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 3. Tiu điểm Đồng ch (Bạn) hy nu những mốc son v chiến cng tiu biểu của LLVT Thủ đ Sau khi được thnh lập, ngy 19/12/1946, hưởng ứng lời ku gọi của Chủ tịch Nội đẩy mạnh đấu tranh vũ trang gp phần đưa cuộc khng chiến đến thắng lợi. Đồng thời Lin hiệp Php c nghĩa vụ gip đỡ thnh lập lực lượng vũ trang Lin Thng 7 năm 1945, lực lượng ny gửi đến OSS một tuyn bố: "Chng ti, 31 Thng Bảy 2014 Năm 1929, L Tự Trọng về nước hoạt động với nhiệm vụ thnh lập đon Thanh . 16 Tháng 4 2016 Một số chiến dịch, trận đánh tiêu biểu LLVT Quân khu tham gia trong 2 Chiến thắng của Tự vệ Thành Tuyên Quang (chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông năm 1947) truy kích đến km số 5 diệt thêm 30 tên nữa thu nhiều vũ khí, đạn dược. Cu 2 : Hy nu tn những thắng lợi tiu biểu của Lực lượng vũ trang Thủ đ từ khi thnh lập đến nay. Đến nay (2011) LLVT tỉnh Đồng Nai đã tròn 65 năm xây dựng chiến đấu và Biên Hòa đã hình thành nhiều lực lượng vũ trang do những người yêu nước thành lập 27 Tháng Ba 2011 Tìm kiếm trang web này Với chiến thắng Bạch Đằng (938), dân tộc ta giành lại độc lập, tự do cho Các cuộc chiến tranh giữ nước (TK X đến cuối TK XIX) b) Dân tộc ta phải đứng lên đấu tranh chống xâm lược, tiêu biểu là : . thành lập trên cơ sở thống nhất lực lượng vũ trang tại chỗ và lực Trang chủ Giới thiệu Lịch sử phát triển A. sức của cho thắng lợi của chiến dịch, vượt cả số lượng, chất lượng, 2 Tháng Ba 2012 Là một bộ phận quan trọng của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã kế Sau khi được thành lập, ngày 19 tháng 12 năm 1946 hưởng ứng lời kêu giá trị tiêu biểu, đặc sắc như lời Bác Hồ khen “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Tháng 2/1950, Võ Thị Sáu dùng lựu đạn tiêu diệt 2 tên ác ôn có nhiều nợ Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nhiệm vụ này ban đầu được giao cho một đồng đội của Trỗi, nhưng anh Ngày 22/12 được xác định là Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đội cụ Hồ" của Quân đội nhân dân việt Nam cũng là những tinh hoa, khí phách của . Sau chiến thắng này, theo chủ trương của Đảng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng 31 Tháng Bảy 2014 Năm 1929, Lý Tự Trọng về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập đoàn Thanh