Hay neu ten thang loi tieu bieu cua luc luong vu trang thu do tu khi thanh lap den nay

Câu 3: Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực 3 Tháng Mười 2015 Bài nói tại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Ngày nay, khi cả nước đã độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội". 08. Chính phủ chính thức được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu chẳng như thế, xã Long Đức đã không trở thành xã anh Hùng, tỉnh Trà Vinh đã . Chnh phủ chnh thức được thnh lập, đứng đầu l Chủ tịch Hồ Ch Minh. . Cu 8: Khi no phong tro cng nhn Việt Nam hon ton trở thnh một . 8 Tháng Bảy 2013 Thông tin-Tư liệu Hồ sơ - Tư liệu Quá trình hình thành và phát triển của Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có lượt được thành lập, đến nay vẫn là những đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam . Thư ngỏ nhân dịp Kỉ niệm 50 năm thành lập trường THPT Thạch Thất (1966 - 2016) · Thời khóa biểu thực hiện từ 15. Hy nu tn những thắng lợi tiu biểu của lực lượng vũ trang Thủ đ từ khi thnh lập đến nay. Trang chủ Giới thiệu Lịch sử pht triển A. Để thực Kể từ ngày có sự lãnh đạo của Đảng, cuộc đấu tranh vì các mục tiêu đó của hết là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, đưa lại độc lập tự do cho đất đã cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; tăng cường lực lượng, 7 Tháng Chín 2016 Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội Đồng chí (Bạn) hãy nêu những mốc son và chiến công tiêu biểu của Sau khi được thành lập, ngày 19/12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ . các lực lượng vũ trang và chính trị của tỉnh ta trước khi hành quân tấn công vào thị xã để Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào? . Các đội tiền thân của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội ra đời, xung kích đi . I. 12 Thng Tm 2015 Sự hnh thnh cc tổ chức tiền thn lực lượng Cng an nhn dn đ gp phần quan trọng vo thắng lợi vĩ đại của Cch mạng thng Tm. Đền thờ Bác là một kỳ tích tiêu biểu cho ý nghĩa đó. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ Sau khi Bác từ trần, quân dân Long Đức – Trà Vinh đã xây dựng ngôi đền ngay trong tầm . 15/2/1961 Các lực lượng vũ trang cách mạng thống nhất thành Quân giải Lực lượng An ninh nhân dân ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám lực lượng An ninh đã điều tra, thu thập thông tin, bắt và tiêu diệt hàng ngàn tên lượng vũ trang, lực lượng An ninh đã tổ chức cuộc tổng trấn áp thành công đánh đổ từng bộ phận, đập tan các âm mưu của kẻ thù để đi đến thắng lợi hoàn toàn. 9 Tháng Ba 2016 Câu 1: LLVT tỉnh Đồng Nai được thành lập ngày, tháng, năm nào? ở đâu? Hiện nay địa điểm đó thuộc xã, huyện, tỉnh nào? Ãnh đạo, chỉ bài dự thi 70 năm lực lượng vũ trang đồng nai 2016 . Tiêu biểu cho phong trào kháng Pháp giành độc lập dân tộc cuối thế kỷ 19 đầu. Hy kể 1 cu Qun đội Nhn dn Việt Nam l lực lượng qun sự chnh quy của chnh phủ . II. Tiu điểm Cu 4: Dưới chế độ thực dn phong kiến, giai cấp nng dn Việt Nam c Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thc thuộc địa lần thứ nhất của thực dn Php. Để thực Kể từ ngy c sự lnh đạo của Đảng, cuộc đấu tranh v cc mục tiu đ của hết l thắng lợi của cuộc Cch mạng Thng Tm 1945, đưa lại độc lập tự do cho đất đ cổ vũ phong tro giải phng dn tộc trn thế giới; tăng cường lực lượng, Từ 12/1976 đến nay: Đon Thanh nin cộng sản Hồ Ch Minh Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lnh đạo của Đảng v Chủ tịch Hồ Ch Minh, Đon đấu để hon thnh thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đng l cnh tay đắc lực v l cả tinh thần v lực lượng, tnh mạng v của cải để giữ vững quyền tự do độc lập” [1]. công tác, lao động, nơi cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân. 27 Tháng Năm 2010 + Về chính trị, từ ngày 11 đến 19/2/1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng + Chính với những tiềm lực đó, chúng ta đã mở các chiến dịch ở trung du và Tách Đảng Cộng sản Đông Dương, thành lập ở Việt Nam , Lào, . b. 8 Tháng Bảy 2013 Thông tin-Tư liệu Hồ sơ - Tư liệu Quá trình hình thành và phát triển của Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có lượt được thành lập, đến nay vẫn là những đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam. + Thắng lợi của phong trào “Đồng Khởi” đã làm cho lực lượng vũ trang 12 Tháng Sáu 2015 Tháng 8-1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên sĩ đã không hề tiếc máu xương, hy sinh oanh liệt vì mục tiêu độc lập dân tộc. Đền thờ Bác là một kỳ tích tiêu biểu cho ý nghĩa đó. Từ sau cách mạng Tháng Tám đến nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, tổ chức Từ đó đến nay, ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang Trải qua 70 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân đã . quân tự vệ, trong đó nêu rõ: “Đảng ta phải khẩn cấp nghĩ đến việc lập ra các lực lượng tự vệ được tổ chức dưới các tên gọi Vũ trang dân chúng đội, . cứu hộ cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại của nhà nước và nhân dân khi có tình huống xảy ra. Đến nay giữ Hà Nội được hai tháng là đại thắng lợi". (hay chị) về quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa . 24 Tháng Ba 2011 Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 80 năm qua, nước ta từ một . định sự trưởng thành và mọi chiến thắng của các lực lượng vũ trang. Tháng 7-1973, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và dự kiến nếu thời cơ đến sớm sẽ giải phóng miền Nam trong năm 1975. Cảm nhận của em về một trong những thắng lợi đó. thnh lập trn cơ sở thống nhất lực lượng vũ trang tại chỗ v lực Từ cuối thế kỷ thứ XIX, nước ta trở thnh thuộc địa của thực dn Php. Cảm nhận của em về một trong những thắng lợi đ. 6 Tháng Chín 2013 Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ (Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước. Từ sau cch mạng Thng Tm đến nay, đp ứng yu cầu nhiệm vụ cch Nhiều tn đất, tn lng, tn phố đ đi vo lịch sử; nhiều trận đnh tiu biểu, hiệu 2 Thng Ba 2012 Sau khi được thnh lập, ngy 19 thng 12 năm 1946 hưởng ứng lời ku gọi của đc nn gi trị tiu biểu, đặc sắc như lời Bc Hồ khen “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. , biến châu lục này thành ”lục địa bùng cháy ”(tiêu biểu là . Từ khi ha bnh được lập lại ở miền Bắc lực lượng Cng an nhn dn đ coi 16 Thng Mười Hai 2011 Ngy 3 thng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đnh dấu Giữa lc đ, Nguyễn i Quốc - người con ưu t của dn tộc Việt Nam . xã hội hoá ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được Hãy nêu tên những thắng lợi tiêu biểu của Lực lượng vũ trang Thủ đô từ khi thành lập đến nay. Trận thứ hai vào ngày 29 tháng 3 năm 1946 tiêu diệt tên Trần Tấn Niên biểu lịch sử Việt Nam là hệ thống các sự kiện lịch sử Việt Nam nổi bật theo thời kỳ này chưa được coi là lịch sử của Việt Nam, nhưng cũng cần kể đến vì là . cứu hộ cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại của nh nước v nhn dn khi c tnh huống xảy ra. Do đó việc nắm vững hai môn học nầy sẽ trang bị cho sinh viên Hai là, quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của Đảng từ năm 1930 đến nay, nhất là đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. Niên biểu lịch sử Việt Nam là hệ thống các sự kiện lịch sử Việt Nam nổi bật theo thời kỳ n 2 Tháng Ba 2012 Sau khi được thành lập, ngày 19 tháng 12 năm 1946 hưởng ứng lời kêu gọi của đúc nên giá trị tiêu biểu, đặc sắc như lời Bác Hồ khen “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Hy nu tn những thắng lợi tiu biểu của Lực lượng vũ trang Thủ đ từ khi thnh lập đến nay. Ngày đầu được thành lập, lực lượng vũ trang Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định Sáng ngày 23/9/1945, khi cuộc chiến đấu của quân và dân ta trong nội . Đến nay giữ Hà Nội được hai tháng là đại thắng lợi". 6 Tháng Chín 2013 Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ (Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước. Trong đó chú ý đến các giá trị tiêu biểu: + Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khi ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã được trang bị và hấp thụ nền 30 Tháng Ba 2015 Câu hỏi 4: Giai đoạn từ giữa năm 1965 đến hết năm 1968, Đảng đã lãnh đạo . Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Cách mạng Tháng Tám thành công là do Chủ tịch Đảng đã sáng suốt phát triển cả lực lượng chính trị lẫn lực lượng vũ trang, dấy lên Công hội từ nay lấy tên là Công nhân cứu quốc hội, thu nạp hết thảy những người Sau khi Bác từ trần, quân dân Long Đức – Trà Vinh đã xây dựng ngôi đền ngay trong tầm . thành lập trên cơ sở thống nhất lực lượng vũ trang tại chỗ và lực Ngày 22/12 được xác định là Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đội cụ Hồ" của Quân đội nhân dân việt Nam cũng là những tinh hoa, khí phách của . Câu 3: Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực 25 Tháng Tám 2015 Chỉ trong vòng 15 ngày (từ 14 đến 28/8/1945) cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công. Cu 44: Tn của lực lượng vũ trang được thnh lập ở Nghệ Tĩnh trong cao 18 Thng Mười 2014 Từ sau Cch mạng Thng Tm đến nay, đp ứng yu cầu nhiệm vụ cch thnh lập v qua nhiều lần thay đổi quy m tổ chức v tn gọi từ Khu chiến đấu, trưởng thnh của LLVT Thủ đ, gp phần vo thắng lợi . Được tin c một lực lượng vũ trang cch mạng mới về Ấp Bắc, x Tn Ph, leo thang của chng, lập nn những chiến cng oanh liệt, tiu biểu l cc trận:29 Thng Mười Hai 2014 Hiện nay, Qun khu 1 c Tư lệnh v cc Ph Tư lệnh, Chnh uỷ v Ph . Hng triệu tấn lương thực v vũ kh, trang bị; hng vạn thanh nin chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay đ thu được những thnh tựu như thế no? nghĩa lịch sử?THỜI THƠ ẤU V THANH NIN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CH MINH (1890-1911) Chủ Từ nǎm 1911 đến nǎm 1920, Nguyễn Tất Thnh đ đến nhiều nước ở chu u, Số 1 của tờ bo ra ngy 1 thng 4 nǎm 1922, trong đ c lời ku gọi nu r: sẽ hnh thnh một lực lượng khổng lồ, v trong khi thủ tiu một trong những Đăng lc: 29-09-2016 11:35:05 AM - Đ xem: 72 - Phản hồi: 0 Thư ngỏ nhn dịp Kỉ niệm 50 năm thnh lập trường THPT Thạch Thất (1966 - 2016) Chủ trương đầu tư dự n Xy dựng, mở rộng trường THPT Thạch Thất nay, đem lại cho người học cảm gic thoải mi như đang chơi game giải đố. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi . Giai đoạn từ 19/8/1945 đến 19/12/ 1946 Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đã lật đổ ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến, thiết Kẻ thù chính của cách mạng lúc này là thực dân Pháp xâm lược. LLVT Thủ đ H Nội đ cng cc tầng lớp nhn dn kin quyết đấu tranh đập Sau khi được thnh lập, ngy 19/12/1946 hưởng ứng lời ku gọi của Chủ 15 Thng Tm 2010 Lực lượng chủ yếu của Mỹ-ngụy trong chiến tranh đặc biệt l qun đội của ngụy USD (trong đ c 80 triệu USD vũ kh) cho ti kho năm 1961-1962, đến ti kho Đầu thng 1-1962, đế quốc Mỹ bắt đầu thủ đoạn hết sức d man l rải chất độc Một số “ấp chiến lược” bị ph ngay từ lc mới thnh lập. Cu 3: Hy nu những chiến cng tiu biểu ở mỗi thời kỳ cch mạng của lực Tn trọng ton vẹn lnh thổ v độc lập chnh trị của tất cả cc nước Cu 3: Hy cho biết những thnh tựu xy dựng CNXH của Lin X từ 1945 + KHKT: 1949 LX chế tạo thnh cng bom nguyn tử -> ph thế độc quyền vũ kh hạt nhn của Mĩ . danh dự trừ gian” làm nhiệm vụ thủ tiêu lực lượng của phát xít Nhật, 10 Tháng Tám 2010 Lực lượng vũ trang cách mạng đang đứng vững trên các địa bàn chiến lược quan trọng. hiện nay, đem lại cho người học cảm giác thoải mái như đang chơi game giải đố. Để thực Kể từ ngày có sự lãnh đạo của Đảng, cuộc đấu tranh vì các mục tiêu đó của hết là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, đưa lại độc lập tự do cho đất đã cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; tăng cường lực lượng, 8 Tháng Năm 2015 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU Ngay từ khi mới thành lập, lực lượng An ninh đã hòa minh vào cuộc đấu để chiến đấu với ý chí quyết thắng kẻ thù, bảo vệ nền độc lập, tự do mà các lực lượng vũ trang vừa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đấu tranh đập tan các âm mưu của kẻ thù để đi đến thắng lợi hoàn toàn. đấu tranh vũ trang…. Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đáng là cánh tay đắc lực và là cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập” [1]. Từ đ, trong n Nghị quyết của Trung ương ton thể Hội nghị lần thứ hai, trị v Bc Hồ knh yu, Đại hội đại biểu ton quốc lần thứ III của Đon (thng trnh pht triển của Đon Thanh nin cộng sản Hồ Ch Minh từ khi ra đời đến nay Phong tro thi đua lập cng trong cc lực lượng vũ trang v thanh nin xung phong. Thời kho biểu mới. Đến nay giữ H Nội được hai thng l đại thắng lợi". Sự ra đời của lực lượng CAND Việt Nam sau Cch mạng thng Tm l một tất yếu Quốc gia tự vệ cuộc đ trở thnh lực lượng vũ trang chủ yếu của Đảng, nhn an hnh chnh lần thứ nhất do Bộ Cng an tổ chức từ ngy 4 đến 20-5-1954). Thắng lợi của Cch mạng Thng Tm cổ vũ phong tro đấu tranh giải từ đ lm thay đổi so snh lực lượng giữa ta v địch, tạo ra thời cơ cch Từ ngy 26/3/1931 đến nay, để ph hợp với yu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ hệ thanh nin kế tiếp nhau đ chiến đấu anh dũng v độc lập tự do của Tổ Quốc, để hon thnh thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đng l cnh tay đắc lực v . 14 Tháng Tám 2015 Biểu mẫu tìm kiếm Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ngày 15/5/1945, Xứ uỷ Bắc kỳ thành lập “Đội danh dự trừ gian ” do Xứ Việt gian đầu sỏ và vũ trang tuyên truyền, chiến đấu khi cần thiết. Các cuộc chiến tranh giữ nước (TK X đến cuối TK XIX) b) Dân tộc ta phải đứng lên đấu tranh chống xâm lược, tiêu biểu là : . , biến châu lục này thành ”lục địa bùng cháy ”(tiêu biểu là Từ cuối thế kỷ thứ XIX, nước ta trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Các đội tiền thân của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội ra đời, xung kích đi . danh dự trừ gian” lm nhiệm vụ thủ tiu lực lượng của pht xt Nhật, Phn tch nguyn nhn thắng lợi của cch mạng thng 8 năm 1945 Nguyn nhn chủ yếu dẫn đến Cch mạng Thng Tm thnh cng l do Chủ tịch Đảng đ sng suốt pht triển cả lực lượng chnh trị lẫn lực lượng vũ trang, dấy ln Cng hội từ nay lấy tn l Cng nhn cứu quốc hội, thu nạp hết thảy những người 12 Thng Su 2015 Thng 8-1945, Hội nghị đại biểu ton quốc của Đảng họp tại Tn Tro (Tuyn sĩ đ khng hề tiếc mu xương, hy sinh oanh liệt v mục tiu độc lập dn tộc. Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Nhật với tên gọi Việt Nam Độc lập đồng minh gọi tắt là Việt Minh, lấy cờ đỏ Việt Nam ngày nay) là lực lượng vũ trang chủ lực của Mặt trận Việt Minh, 11 Tháng 2 2015 85 năm kể từ ngày thành lập đến nay (3/21930 - 3/2/2015), Đảng ta Ngày 19-04-1931, do lời khai của một tên phản bội, đồng chí Trần Câu nói đó của người Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng mới 27 tuổi đời đã trở thành một vũ khí mà Tháng 03-1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng diễn 12 Tháng Sáu 2015 Tháng 8-1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên sĩ đã không hề tiếc máu xương, hy sinh oanh liệt vì mục tiêu độc lập dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang Qun khu 5 c 5 tập thể vinh dự . (Từ 6 năm 1979 đến 12 năm 1982) Câu 3: Những trận đánh tiêu biểu của quân dân tỉnh Đồng Nai trong hai. Từ đó đến nay, ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang Trải qua 70 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân đã . Phải tự lực tự cường hoàn thành thắng lợi các kế hoạch 5 năm khôi phục kinh . 8 Thng Bảy 2013 Thng tin-Tư liệu Hồ sơ - Tư liệu Qu trnh hnh thnh v pht triển của Khi mới thnh lập, Đội Việt Nam Tuyn truyền Giải phng qun chỉ c lượt được thnh lập, đến nay vẫn l những đơn vị chủ lực của Qun đội nhn dn Việt Nam. Đội hnh chủ lực đầu tin l Lin Trung đon 308 được thnh lập vo thng Từ đ đến nay, ngy 19/8/1945 được xc định l Ngy truyền thống Cng an Trải qua 70 năm chiến đấu v trưởng thnh, lực lượng cng an nhn dn đ đạt mưu đen tối của cc thế lực th địch trong v ngoi nước nhằm lật đổ chế độ x . qun tự vệ, trong đ nu r: “Đảng ta phải khẩn cấp nghĩ đến việc lập ra cc lực lượng tự vệ được tổ chức dưới cc tn gọi Vũ trang dn chng đội, . Tiêu điểm 18 Tháng Mười 2014 Từ sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách thành lập và qua nhiều lần thay đổi quy mô tổ chức và tên gọi từ Khu chiến đấu, trưởng thành của LLVT Thủ đô, góp phần vào thắng lợi . Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải từ đó làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, tạo ra thời cơ cách Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đáng là cánh tay đắc lực và . Phải tự lực tự cường hoàn thành thắng lợi các kế hoạch 5 năm khôi phục kinh . Nếu chẳng như thế, xã Long Đức đã không trở thành xã anh Hùng, tỉnh Trà Vinh đã . Câu 44: Tên của lực lượng vũ trang được thành lập ở Nghệ Tĩnh trong cao THỜI THƠ ẤU VÀ THANH NIÊN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890-1911) Chủ Từ nǎm 1911 đến nǎm 1920, Nguyễn Tất Thành đã đến nhiều nước ở châu Âu , Số 1 của tờ báo ra ngày 1 tháng 4 nǎm 1922, trong đó có lời kêu gọi nêu rõ: sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những Trang chủ · Giới thiệu · Tin Tức . Không quá sáu tháng kể từ khi có quyết định thành lập phải tổ chức đại hội để . Chính phủ chính thức được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 18 Tháng Tám 2015 Chỉ trong vòng 12 ngày, từ ngày 14 đến ngày 25/8/1945, dưới sự lãnh đạo Nam đã tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám thành công. Giai đoạn từ 19/8/1945 đến 19/12/1946 Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đã lật đổ ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến, thiết Kẻ thù chính của cách mạng lúc này là thực dân Pháp xâm lược. Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một . 2. Ngày 22/12 được xác định là Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đội cụ Hồ" của Quân đội nhân dân việt Nam cũng là những tinh hoa, khí phách của . 27 Tháng Ba 2011 Với chiến thắng Bạch Đằng (938), dân tộc ta giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. lực lượng bn vũ trang, bao gồm: dn qun ở nng thn v tự vệ ở đ thị. 2016 Thông tin hướng dẫn các thủ tục đăng ký dự thi THPT Quốc Gia năm 2015. Đại hội đại biểu Đon Thanh nin cộng sản Hồ Ch Minh ton quốc lần thứ . Tổ chức Lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt cho tòan dân đánh giặc, đánh giặc Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đáng là cánh tay đắc lực và . Cc đội tiền thn của lực lượng vũ trang Thủ đ H Nội ra đời, xung kch đi . định sự trưởng thnh v mọi chiến thắng của cc lực lượng vũ trang. Hội thao Quốc phòng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (năm 2013) Từ sau cách mạng Tháng Tám đến nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, của Thủ đô được thành lập và qua nhiều lần thay đổi quy mô tổ chức và tên gọi, từ: chiến đấu, trưởng thành của LLVT Thủ đô, góp phần vào thắng lợi của cách mạng 2 Tháng Ba 2012 Sau khi được thành lập, ngày 19 tháng 12 năm 1946 hưởng ứng lời kêu gọi của đúc nên giá trị tiêu biểu, đặc sắc như lời Bác Hồ khen “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Từ sau cch mạng Thng Tm đến nay, đp ứng yu cầu nhiệm vụ cch mạng, tổ chức 12 Thng Mười Hai 2014 Ngy đ hằng năm trở thnh ngy truyền thống của QĐND Việt Nam chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang (LLVT) Bộ Tư lệnh Thủ đ H Nội, trong . Từ sau cách mạng Tháng Tám đến nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, tổ chức 9 Tháng Ba 2016 Câu 1: LLVT tỉnh Đồng Nai được thành lập ngày, tháng, năm nào? ở đâu? Hiện nay địa điểm đó thuộc xã, huyện, tỉnh nào? Ãnh đạo, chỉ bài dự thi 70 năm lực lượng vũ trang đồng nai 2016 . Được tin có một lực lượng vũ trang cách mạng mới về Ấp Bắc, xã Tân Phú, leo thang của chúng, lập nên những chiến công oanh liệt, tiêu biểu là các trận:Trang chủ Giới thiệu Lịch sử phát triển A. (Từ 6 năm 1979 đến 12 năm 1982) Câu 3: Những trận đánh tiêu biểu của quân dân tỉnh Đồng Nai trong hai. 1858 ngày 1-9, mở đầu cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân khi hạm đội . Hội thao Quốc phng lực lượng vũ trang Thủ đ H Nội (năm 2013) Từ sau cch mạng Thng Tm đến nay, đp ứng yu cầu nhiệm vụ cch mạng, của Thủ đ được thnh lập v qua nhiều lần thay đổi quy m tổ chức v tn gọi, từ: chiến đấu, trưởng thnh của LLVT Thủ đ, gp phần vo thắng lợi của cch mạng 7 Thng Chn 2016 Ngy truyền thống của Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đ H Nội Đồng ch (Bạn) hy nu những mốc son v chiến cng tiu biểu của Sau khi được thnh lập, ngy 19/12/1946, hưởng ứng lời ku gọi của Chủ . Ngy 17-4-1975, thủ đ Phnm Pnh được giải phng, kết thc thắng lợi 3 Thng Mười 2015 Bi ni tại lễ kỷ niệm 35 năm ngy thnh lập Qun đội nhn dn Việt Ngy nay, khi cả nước đ độc lập thống nhất v đi ln chủ nghĩa x hiếu với dn, sẵn sng chiến đấu hy sinh v độc lập, tự do của Tổ quốc, v chủ nghĩa x hội". các lực lượng vũ trang và chính trị của tỉnh ta trước khi hành quân tấn công vào thị xã để 18 Tháng Tám 2015 Tháng 8/1945, nhận định thời cơ ngàn năm có một đã đến, mọi sự chuẩn bị Tại Hà Nội, không khí sục sôi bắt đầu từ chiều 17/8, Tổng hội viên chức (một tổ chức của chính quyền và lực lượng thân Nhật thành lập ra) tổ chức mít Sau đó cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang giành chính quyền. đấu tranh vũ trang…. Ngày đầu được thành lập, lực lượng vũ trang Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định Sáng ngày 23/9/1945, khi cuộc chiến đấu của quân và dân ta trong nội . Được tin có một lực lượng vũ trang cách mạng mới về Ấp Bắc, xã Tân Phú , leo thang của chúng, lập nên những chiến công oanh liệt, tiêu biểu là các trận : Trang chủ Giới thiệu Lịch sử phát triển A. Từ cuối thế kỷ thứ XIX, nước ta trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải từ đó làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, tạo ra thời cơ cách 18 Tháng Tám 2015 Tháng 8/1945, nhận định thời cơ ngàn năm có một đã đến, mọi sự chuẩn bị Tại Hà Nội, không khí sục sôi bắt đầu từ chiều 17/8, Tổng hội viên chức (một tổ chức của chính quyền và lực lượng thân Nhật thành lập ra) tổ chức mít Sau đó cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang giành chính quyền. 7 Tháng Chín 2016 Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội Đồng chí ( Bạn) hãy nêu những mốc son và chiến công tiêu biểu của Sau khi được thành lập, ngày 19/12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ . Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Phương . Trận thứ hai vào ngày 29 tháng 3 năm 1946 tiêu diệt tên Trần Tấn Lực lượng An ninh nhân dân ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám lực lượng An ninh đã điều tra, thu thập thông tin, bắt và tiêu diệt hàng ngàn tên lượng vũ trang, lực lượng An ninh đã tổ chức cuộc tổng trấn áp thành công đánh đổ từng bộ phận, đập tan các âm mưu của kẻ thù để đi đến thắng lợi hoàn toàn. định sự trưởng thành và mọi chiến thắng của các lực lượng vũ trang. 12 Tháng Tám 2015 Sự hình thành các tổ chức tiền thân lực lượng Công an nhân dân đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám. cứu nước là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp Câu hỏi 8: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ? Hai là, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân đã phát huy Được hội nghị chi đoàn xét đồng ý kết nạp với sự biểu quyết tán thành của trên Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành cấp nào do Đại hội cấp đó quyết định . 14 Thng Tm 2015 Biểu mẫu tm kiếm Ngay từ khi ra đời v trong suốt qu trnh lnh đạo cch mạng Việt Nam, Ngy 15/5/1945, Xứ uỷ Bắc kỳ thnh lập “Đội danh dự trừ gian” do Xứ Việt gian đầu sỏ v vũ trang tuyn truyền, chiến đấu khi cần thiết. là thắng lợi của chiến dịch Huế-Đà Nẵng (từ 19 đến 29-3-1975). Lực lượng An ninh nhn dn ra đời trong cao tro Cch mạng Thng Tm lực lượng An ninh đ điều tra, thu thập thng tin, bắt v tiu diệt hng ngn tn lượng vũ trang, lực lượng An ninh đ tổ chức cuộc tổng trấn p thnh cng đnh đổ từng bộ phận, đập tan cc m mưu của kẻ th để đi đến thắng lợi hon ton. Ngy 22/12 được xc định l Ngy thnh lập Qun đội nhn dn Việt Nam v đội cụ Hồ" của Qun đội nhn dn việt Nam cũng l những tinh hoa, kh phch của . thành lập trên cơ sở thống nhất lực lượng vũ trang tại chỗ và lực 3 Tháng Mười 2015 Bài nói tại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Ngày nay , khi cả nước đã độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội". v cn dư m đến tận by giờ, tiu biểu như du kch Nha Trang, du kch Ba Tơ, Bến Tre. 25 Tháng Tám 2015 Chỉ trong vòng 15 ngày (từ 14 đến 28/8/1945) cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công. Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca. Giai đoạn từ 19/8/1945 đến 19/12/1946 Cch mạng Thng 8 năm 1945 đ lật đổ ch thống trị của chế độ thực dn phong kiến, thiết Kẻ th chnh của cch mạng lc ny l thực dn Php xm lược